Bagong Tula: Mamasapano, 2015

Kahon-kahong kinumutan ng watawat Ang inilipad ngayon mula sa iyong lupain— May dilig ng dugo matapos ng malaong Pagpapataba ng pulbura at mithiing Mapatalilis ang pangangaligkig na kubli Ng mga mais na maaari nang gapasin. Silang ikinahon ang nagmistulang laglag Na mga bunga, nangagkalat sa taniman, Dinapurak ng mga nagsapesteng bala. Walang babala, sumasagitsit sa… Read More Bagong Tula: Mamasapano, 2015

Hinggil sa Indibidwal at sa Komunidad

Balangkas ng panayam na binigkas sa panel na “Paghubog ng identidad sa loob ng isang samahan”, ng Hubog: Identity as Cornerstone ng Malate Literary Folio, De La Salle University, Manila, Enero 24, 2015.  Tulad ng lahat, naatasan akong magbahagi ng aking pagninilay hinggil sa indibidwalidad vis a vis pagiging kasapi ng komunidad—o iyon ang aking… Read More Hinggil sa Indibidwal at sa Komunidad

Llorar, ang malarong si Papa Francisco, at ilang diskurso ng Pagsasalin

“If you don’t learn how to cry, you can’t be good Christians.” Binalikan ko ang orihinal na panayam ni Papa Francisco sa layong tuklasin ang katingkaran ng ibig niyang sabihin sa mga katagang binigkas niya sa UST, lalo na nang tinutugon niya ang napaiyak na batang babae na nagtanong sa kaniya kung bakit hinahayaan ng… Read More Llorar, ang malarong si Papa Francisco, at ilang diskurso ng Pagsasalin