Bagong Tula: Lolong

—Butuan, Agusan del Norte

Bunganga sa bunganga. Ganyan kita natagpuan
Sa iyong kaylamig, kaybasang hantungan,
Nakanganga, habang tila inginanganga ng kawani
Ang lumamong pridyider, isang tanging tangka
Na ibangon ang alamat ng sapalaran at sakuna.

Bumungad ang iyong pangil na walang makatiyak
Kung ano na (o sino) ang nginasab, ngunit panday
Ng panginginain ang tibay at talim, habang mistulang
Umaangat na hininga ang makabaligtad-sikmurang
Pangitain. Katunggali ng pagkabulok ang iyong tigas.

Sandali kong isinuot ang kamay sa pagkakanganga.
Gunita ang pagpapabida ng pangahas sa telebisyon,
Sinakmal ding muli ang malay ng balita ng pagkakahuli
Sa iyo sa ilog, ang pagpupumiglas, at ang mangha
Ng madla sa pagmalas sa nalantad mong kalakhan—

Isang higit kaysa hinagap, at hinihinging maiahon,
Wari’y mula sa kawalang-malay, bilang kuwentong
buwayang napanagumpayan, at ngayon nga’y naisilid
Sa pridyider, bangis na elado, inagawan pati ng butil
Ng luhang malaong panlansi bilang hangal na habag.

Sa kristal ng mga mata, babasaging alaala ang ugat
Ng bakawan, ang kristalinong daloy, ang panahon
Ng paggulang habang nakamata ka sa ibabaw ng tubig;
Tutunghin, sisilaing kaybilis ang pinipintigang ano man,
Dadakping marahas, tulad ng nakapain ngayong kamay.

Abril 25, 2015

Advertisements

Bagong Tula: Kalatas Mulang Kenya

Sinalakay ng isang pangkat ng mga terorista ang isang pamantasan sa Nairobi, Kenya isang umaga ng Semana Santa 2015. Halos 150 mag-aaral at pakultad ang napaslang habang nagtitipon at nagdarasal.

At bigla na lamang silang lumusob,
Tinigalgal ang rubdob ng pagdarasal,
Ang pagmimithi namin sa Paskuwa.

Wari’y alingawngaw ng mga putok
Ang paparating na mga pananangis—
Ngunit bago iyon, ang pagpapatikom

Sa dalanging hindi nila dalangin,
Animo’y ganap na pagpinid sa libingan
Upang ipiit ang hangad na Pagkabuhay.

Sa malamig na sahig, di iilang ulong halos
Ipinanglampaso, sinisiritan pa ng dugo
Matapos maningil ng kanilang punglo.

May wakas ba ang Semana Santa?
Sasalubong pa ba ang sarikulay at sayaw,
Ang kimpal na hangin ng insenso?

Sa pagtakas ng mga lilong salarin,
Sa pagdatal ng tulong, naratnan ko
Sa bulwagan ang hanay-hanay na ulong

Huling gunita ang sahig na niluhuran,
Sumuko sa pagdakip, sa pagtipon
Sa kanila sa pook ng kamatayan.

Ano mang pikit ko sa mga mata ko,
Muli silang bumabangon, may rubdob
Ang tanong: Maniniwala pa ba tayo?

Ibinaba na ang luksa, inawit na ang papuri.
Sa mga labi ng mga ulong ito’y pag-usig
Ang itinakda at ipinataw na mamutawi.

Abril 6, 2015