Bagong Tula: Kalatas Mulang Kenya


Sinalakay ng isang pangkat ng mga terorista ang isang pamantasan sa Nairobi, Kenya isang umaga ng Semana Santa 2015. Halos 150 mag-aaral at pakultad ang napaslang habang nagtitipon at nagdarasal.

At bigla na lamang silang lumusob,
Tinigalgal ang rubdob ng pagdarasal,
Ang pagmimithi namin sa Paskuwa.

Wari’y alingawngaw ng mga putok
Ang paparating na mga pananangis—
Ngunit bago iyon, ang pagpapatikom

Sa dalanging hindi nila dalangin,
Animo’y ganap na pagpinid sa libingan
Upang ipiit ang hangad na Pagkabuhay.

Sa malamig na sahig, di iilang ulong halos
Ipinanglampaso, sinisiritan pa ng dugo
Matapos maningil ng kanilang punglo.

May wakas ba ang Semana Santa?
Sasalubong pa ba ang sarikulay at sayaw,
Ang kimpal na hangin ng insenso?

Sa pagtakas ng mga lilong salarin,
Sa pagdatal ng tulong, naratnan ko
Sa bulwagan ang hanay-hanay na ulong

Huling gunita ang sahig na niluhuran,
Sumuko sa pagdakip, sa pagtipon
Sa kanila sa pook ng kamatayan.

Ano mang pikit ko sa mga mata ko,
Muli silang bumabangon, may rubdob
Ang tanong: Maniniwala pa ba tayo?

Ibinaba na ang luksa, inawit na ang papuri.
Sa mga labi ng mga ulong ito’y pag-usig
Ang itinakda at ipinataw na mamutawi.

Abril 6, 2015


One response to “Bagong Tula: Kalatas Mulang Kenya”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: