Bagong Tula: Pagninilay sa Larawan Kinabukasan ng Sunog

Batay sa larawang kuha ng ABS-CBN News Channel. Hindi mailalarawan ang iyong dalamhati. Ang kuwadrong ito’y walang kakayahang Sinupin ang lahat ng iyong saloobin, Waring kusang tinatalikdan ang daigdig, Tulad mong nakahalukipkip, nakayuko, Sa pader lamang ng pabrika nakabaling. Sa bandang itaas, nakamarka pa ang dila Ng apoy sa tila lumúlutóng nang takip-yero. Sa iyong… Read More Bagong Tula: Pagninilay sa Larawan Kinabukasan ng Sunog

Ang Pasyon ng Ibang Lady Gaga from Saudi, with Love

Ano nga ba itong nilalang na ginawa ni Jack Alvarez sa Ang Artgoioufbaia ng Iabng Lady Gaga: Kooeksiyln ng mga Danligg Tstiemyona at Rleesayobn Ng Isnag OFW, Maktaa, Kpataaid, Aank, Blakaa, Renya, Ptua, Ecteera? Ang sabi ng iba, dagli, ang dakilang kathang pamasak-butas ng pahayagan ng lumang panahon. May nagsabi pang flash fiction, kuwentong kislap… Read More Ang Pasyon ng Ibang Lady Gaga from Saudi, with Love