Dasálin 36: Luís Espinal Camps

Larawan mula sa Diario do Centro do Mundo.com.br.

Sanayin kami, Panginoon, na mangahas sa imposible,
Sapagkat sa imposible nasusumpungan ang iyong biyaya’t
Presensiya. Hindi kami maaaring lamunin ng kawalan.
Ang búkas ay isang enigma, ang aming landas, nababalot
Ng hamog; subalit ibig naming magpatúloy sa pag-aalay
Ng sarili, sapagkat nanatili kang umaasa sa gitna
Ng karimlan, at nagpapalis ng luha sa laksang mata.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: