Dasálin 20: Ilang Koan


1.

Kung ako’y dahop, anong gagagawin ko? Itapon iyon.

2.

Hindi ka maaaring maglakbay sa gabi, ngunit kailangan mong makarating bago magbukang-liwayway.

3.

Dumaraan ang tulay, ngunit hindi ang tubig.

4. 

Ano ba ang tunog ng isang kamay na pumapalakpak?

5. 

Kung tatakasan mo ang kawalan, hindi ka makalalayo mula rito. Kung hahagilapin mo ang kawalan, hindi mo ito matatagpuan

,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: