Category: Chika Lit Podcast

  • Chika Lit 3: Ang Ibig Sabihin ng Katahimikan

    Isang bagay na muling nagkaroon ng puwang sa búhay ng tao, sa panahong ito ng quarantine laban sa Covid-19, ay ang katahimikan. Masyado na kasi táyong naging busy noong nakaraan, at ang dami rin talagang alalahanin at nangyayari. Marami sa atin ang halos walang panahon para magpahinga, na magandang pagkakataon sana para manahimik at magmuni-muni…

  • Chika Lit 2: Radio Romance: Homage sa Magulang ng Podcast

    Noong unang panahon…Wala namang mga podcast tulad ng Chika Lit. Pero mayroong radyo kung saan maaaring makinig sa mga komentaristang tulad ko na dumadaldal o nakikipagchikahan tungkol sa mga bagay-bagay hinggil sa búhay, politika, at lipunan. Medyo weird lang talagang magsimula sa “noong unang panahon,” kasi parang itinuturing nang napaglipasan o patay ang pag-uusapan natin…