Ang Bagong Telebiswalidad ng Zoom at si Lola Doc

Dalubhasa si Nora Aunor sa pelikula, hindi na iyan pagtatalunan pa. O, para may bago naman táyong pag-usapan, baligtarin natin: Dalubhasa ang pelikula kay Nora Aunor. Ito ang gusto kong taluntunin ngayon bílang panimula. Kabesado na ng kamera ang kung papaanong ipeframe o babalangkasin sa pinilakang-tábing ang Superstar habang siya ay umaarte. May mga kibot… Continue reading Ang Bagong Telebiswalidad ng Zoom at si Lola Doc

May Problema ba sa Kulturang Popular?

Panayam sa 6th Area Studies National Conference, University of the Philippines Manila Theater, Pebrero 27, 2020. Isang paanyaya sa pakikipagtagpo’t pakikisagupa ang tanong ng panayam na ito. May himig na maangas, parang handang makipagtagisan anumang oras, mano a mano, ngunit ang totoo’y talagang nag-uusisa lámang. May katapatan at ibig talagang maintindihan ang isang bagay na… Continue reading May Problema ba sa Kulturang Popular?