Ang Pasyon ng Ibang Lady Gaga from Saudi, with Love

Ano nga ba itong nilalang na ginawa ni Jack Alvarez sa Ang Artgoioufbaia ng Iabng Lady Gaga: Kooeksiyln ng mga Danligg Tstiemyona at Rleesayobn Ng Isnag OFW, Maktaa, Kpataaid, Aank, Blakaa, Renya, Ptua, Ecteera? Ang sabi ng iba, dagli, ang dakilang kathang pamasak-butas ng pahayagan ng lumang panahon. May nagsabi pang flash fiction, kuwentong kislap… Continue reading Ang Pasyon ng Ibang Lady Gaga from Saudi, with Love

An odyssey to the indigenous in Janus Silang

Here’s one that finally recovers the myths and legends of Filipino folklore—Edgar Calabia Samar’s Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon (Adarna House, 2014), the first in a series of young adult novels featuring a teenage online gamer from a fictional town called Balanga.  The character is caught in a quagmire of mysterious deaths eventually… Continue reading An odyssey to the indigenous in Janus Silang