Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

At matapos ng piniling matagal na pamamalagi sa Uruvelâ, nagpatuloy Ang Pinagpala [si Buddha] sa kaniyang paglilimayon, at noo’y natungong Gayasisa, malápit sa Gayâ. Kasáma niya ang dakilang kawan ng sanlibong monghe, na dati-rati’y marurusing. Sa Gayâ siya tumahan kasáma ang mga monghe. Doon ay nangaral sa mga monghe Ang Pinagpala: “Lahat, mga monghe, ay… Continue reading Dasálin 15: Ang Sermon Hinggil sa Paglalagablab mula sa Mahā-vagga

Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

O Pinagpalang San Jose, tapat na tagapagtaguyod ni Jesus at busilak na esposo ni Maria, dalangin namin ang iyong proteksiyon ngayong ang mundo’y nagdurusa sa matinding krisis na dulot ng coronavirus. Walang maliw naming kinamamanghaan ang iyong aruga kay Jesus. Sa aming pagninilay: Hindi namin hangad na gisingin ang sanggol na Hesus na sakdal-himbing sa… Continue reading Dasálin 40: Panalangin kay San Jose bílang Proteksiyon mula sa Pandemyang Covid-19

Dasálin 39: Derek Walcott

Darating ang panahon, May ragsak mong Sasalubungin ang sariling papasók Sa iyong pinto, sa sariling salamin, At magpapalitang-ngiti ang bawat isa Sa mainit na pagtanggap, At magwiwikang, upo ka. Kain. Mamahalin mong muli ang estrangherong ikaw rin. Abután ng alak. Abután ng tinapay. Ibalik ang iyong puso Sa sarili nito, sa estrangherong nagmahal sa iyo… Continue reading Dasálin 39: Derek Walcott

Edith Tiempo 5: Ang Salamin

Nakasalampak ang mga pakwan sa mesa, Supling ng mabuhanging latag, Mapupulang globong-katas na mapintog Sa kintab ng balát ng guhit-guhit na lungti. Sa may aplaya —May matandang singaw ng alinsangan at alat— Dinudurog at pinupulbo ng alon Ang korales at ang bato. Ipinahihinga ko ang mga mata mula sa pahina, Mula sa kuwento nito, sa… Continue reading Edith Tiempo 5: Ang Salamin

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 4: Pakikibuno Batay sa Katakdaan

Naghahangga ang iyong kalayaan Sa dulo ng aking ilong. —matandang kasabihang Americano May sariling pita and mga salita— Kapag masinop na itinudla sa mga kapwa-salita, Maaari’y biglang ibunyag ng gawing suwail Ang likás na pagkamalihim: Bigla na lámang nagpaparamdam, walang wawang nakikiugnay na wari’y kapitbahay, lahat ayon sa matinding Lunggati, kahit may matalik na pakikipag-isa… Continue reading Edith Tiempo 4: Pakikibuno Batay sa Katakdaan

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 3: Ang Mangingisda

Buong araw na silo ng lambat ang kaniyang lutáng na mukha. Sa bawat ahong pinapusag ng mga nagngangalit na buntot, Humiyaw ang nagkumpulang mga mata at nangaligkig ang lansa At kaliskis at hasang sa kaniyang sariling pagkasuklam. Ngunit Minsan, isang batà ang nangisda kung saan higit na maamo ang húli, Isang sapang sinasawsawan niya ng… Continue reading Edith Tiempo 3: Ang Mangingisda

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 2: Serpiyente

Isang seksiyon ng nagmamadaling lungsod Ang nagsusumiksik sa mga dahong-mangga. Pinalilitaw ng banayad na laro ng araw at anino Na nagsatore’t gusali ang mga bunga’t lungti, Tumindig sa mahahanging lumang kalsada. Dito Sa matalik na tagpuan ng silaw at lilim Na nag-anyayang magmasid sa pumapaling na mata, At kung saan nakakamit ng isip Ang ganap… Continue reading Edith Tiempo 2: Serpiyente

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 1: Mga Kagawian ni Fulandan

Karaniwan lámang Naman si Ingkong. Kung kayâ’t mula ba saan Ang mga kuwentong nagsilang Ng mga mapagbadyang anyo Sa mauulap na lupain, Sa mahahamog, di mawaring lawas, Na marahil dahil sa paglikha o alkimiya, Paglao’y naging enkantadong bulugan At mga asong maamo, Nakangising mga nuno, Isang kalabaw na may pakpak, Nagsasalitâng kabayo— At ang higanteng… Continue reading Edith Tiempo 1: Mga Kagawian ni Fulandan

Published
Categorized as Salin