Mga Pagtatapat at Pahayag ng Pananampalataya sa Tula at Sanaysay sa Panahon ng Walang-Katiyakan

Panayam na binigkas sa paglulungsad ng Pagkahaba-haba Man ng Prusisyon (University of the Philippines Press), at muling pagpapakilala sa At Sa Tahanan ng Alabok at Kung Saan sa Katawan (University of Santo Tomas Publishing House), Marso 11, 2017, European Documentation Center, De La Salle University Manila. Sa kagandahang-loob ng Bienvenido N. Santos Creative Writing Center. Hindi ko mithing biguin ang… Read More Mga Pagtatapat at Pahayag ng Pananampalataya sa Tula at Sanaysay sa Panahon ng Walang-Katiyakan

Bagong Tula: Pagninilay sa Larawan Kinabukasan ng Sunog

Batay sa larawang kuha ng ABS-CBN News Channel. Hindi mailalarawan ang iyong dalamhati. Ang kuwadrong ito’y walang kakayahang Sinupin ang lahat ng iyong saloobin, Waring kusang tinatalikdan ang daigdig, Tulad mong nakahalukipkip, nakayuko, Sa pader lamang ng pabrika nakabaling. Sa bandang itaas, nakamarka pa ang dila Ng apoy sa tila lumúlutóng nang takip-yero. Sa iyong… Read More Bagong Tula: Pagninilay sa Larawan Kinabukasan ng Sunog

Bagong Tula: Sa Birheng Basang-Basa sa Ulan

—Larawan sa Pagbisita ni Papa Francisco sa Tacloban, Leyte, 2015 Naririto sila ngayon sa inyong harapan, Inang Mahal, Nangangatog sa lamig, mga basang-sisiw na nakikinig Sa inyong Pastol, ngayong araw. Peregrino ang lahat— Tanging kapoteng dilaw ang pananggalang sa tila Pagbugso-na-muli ng ulang nilunod itong bayan. Minamalas ka rin nila ngayon, at yaong iyong kipkip… Read More Bagong Tula: Sa Birheng Basang-Basa sa Ulan