Bagong Tula: Mamasapano, 2015

Kahon-kahong kinumutan ng watawat Ang inilipad ngayon mula sa iyong lupain— May dilig ng dugo matapos ng malaong Pagpapataba ng pulbura at mithiing Mapatalilis ang pangangaligkig na kubli Ng mga mais na maaari nang gapasin. Silang ikinahon ang nagmistulang laglag Na mga bunga, nangagkalat sa taniman, Dinapurak ng mga nagsapesteng bala. Walang babala, sumasagitsit sa… Continue reading Bagong Tula: Mamasapano, 2015