Poetry

“Desesperado,” “Flora, Apayao, 1989,” and “Sa Pag-aabang ng Traysikel Isang Tanghali” in Heights Vol. 64, No. 1 (2016).

“Love Story” (translation of “Kuwento ng Pag-ibig” by J. A. Del Prado) in Blackbird: An Online Journal of Poetry and the Arts, Vol. 14, No. 2.

“Three Poems from Kung Saan sa Katawan” (translations by Marne L. Kilates and Ken Ishikawa) in Kritika Kultura 20.

“Ascent to A Grotto” (translation of “Pag-akyat sa Yungib” by J. A. Del Prado) in International Poetry Review, Spring 2013, Vol. 39, No. 1, p. 21.

Advertisements