Kritisismo Bílang Pagninilay

Binigkas sa The Author’s Chair Series ng University of Santo Tomas Publishing House, University of Santo Tomas Central Library Auditorium, Agosto 29, 2019 Marahil, kahit pahapyaw, mabuting magsimula ngayon sa konteksto bago pumalaot sa talakay. Ang aking pangunahing hakà na “pagninilay” ang kritisismo ay nag-uugat sa mga sanaysay ng aking unang aklat ng panunuri sa… Continue reading Kritisismo Bílang Pagninilay

Published
Categorized as Kritisismo

Ako ang Makata, Kritiko, at Daigdig: Ilang Pagninilay

Binása sa panel na “Weaving Words into Worlds: The Self and Space in Literature”  sa Philippine Readers and Writers Festival 2019  Agosto 2, 2019, Raffles Hotel, Lungsod Makati 1. Kailangan nang agad-agad na unahin kong banggitin na ang maikling panayam na ito ay may kinalaman sa aking pinakabagong aklat na Aralín at Siyasat: Mga Pagninilay… Continue reading Ako ang Makata, Kritiko, at Daigdig: Ilang Pagninilay

Published
Categorized as Kritisismo

Bagong Tula: Isang Kasaysayang Pampanitikan

Malaberinto ang mga panaginip nitong Mga hulíng gabi, at napadako sa isang Museong maringal na dati’y sinasadya- Sadya. Nag-iikot lámang ako, at pagpihit Sa hagdan, nakasalubong ang makatang Marubdob, dáting mahal, ngunit nakaligta Sa paninindigan. Ina ko siyang maituturing, At napaputang ina siya nang mapabulalas Ako ng baliw! At totoo palâng kakaripas Ka sa minotawrong… Continue reading Bagong Tula: Isang Kasaysayang Pampanitikan

Published
Categorized as Tula

Edith Tiempo 5: Ang Salamin

Nakasalampak ang mga pakwan sa mesa, Supling ng mabuhanging latag, Mapupulang globong-katas na mapintog Sa kintab ng balát ng guhit-guhit na lungti. Sa may aplaya —May matandang singaw ng alinsangan at alat— Dinudurog at pinupulbo ng alon Ang korales at ang bato. Ipinahihinga ko ang mga mata mula sa pahina, Mula sa kuwento nito, sa… Continue reading Edith Tiempo 5: Ang Salamin

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 4: Pakikibuno Batay sa Katakdaan

Naghahangga ang iyong kalayaan Sa dulo ng aking ilong. —matandang kasabihang Americano May sariling pita and mga salita— Kapag masinop na itinudla sa mga kapwa-salita, Maaari’y biglang ibunyag ng gawing suwail Ang likás na pagkamalihim: Bigla na lámang nagpaparamdam, walang wawang nakikiugnay na wari’y kapitbahay, lahat ayon sa matinding Lunggati, kahit may matalik na pakikipag-isa… Continue reading Edith Tiempo 4: Pakikibuno Batay sa Katakdaan

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 3: Ang Mangingisda

Buong araw na silo ng lambat ang kaniyang lutáng na mukha. Sa bawat ahong pinapusag ng mga nagngangalit na buntot, Humiyaw ang nagkumpulang mga mata at nangaligkig ang lansa At kaliskis at hasang sa kaniyang sariling pagkasuklam. Ngunit Minsan, isang batà ang nangisda kung saan higit na maamo ang húli, Isang sapang sinasawsawan niya ng… Continue reading Edith Tiempo 3: Ang Mangingisda

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 2: Serpiyente

Isang seksiyon ng nagmamadaling lungsod Ang nagsusumiksik sa mga dahong-mangga. Pinalilitaw ng banayad na laro ng araw at anino Na nagsatore’t gusali ang mga bunga’t lungti, Tumindig sa mahahanging lumang kalsada. Dito Sa matalik na tagpuan ng silaw at lilim Na nag-anyayang magmasid sa pumapaling na mata, At kung saan nakakamit ng isip Ang ganap… Continue reading Edith Tiempo 2: Serpiyente

Published
Categorized as Salin

Edith Tiempo 1: Mga Kagawian ni Fulandan

Karaniwan lámang Naman si Ingkong. Kung kayâ’t mula ba saan Ang mga kuwentong nagsilang Ng mga mapagbadyang anyo Sa mauulap na lupain, Sa mahahamog, di mawaring lawas, Na marahil dahil sa paglikha o alkimiya, Paglao’y naging enkantadong bulugan At mga asong maamo, Nakangising mga nuno, Isang kalabaw na may pakpak, Nagsasalitâng kabayo— At ang higanteng… Continue reading Edith Tiempo 1: Mga Kagawian ni Fulandan

Published
Categorized as Salin