Ilang Gunita ng Aking Pagkabata bílang Pagbakas sa Pagkahumaling sa mga Dramang De-Serye sa Telebisyon

Panayam na binigkas via Facetime para sa Ika-17 Ateneo de Manila University National Writers Workshop, Hunyo 7, 2019. [Una muna, nais kong magpasalamat sa pasensiya at pag-unawa nina Christian Benitez at Dr. Christine Bellen, sa napakaraming akomodasyong ipinagkaloob nila sa akin habang ako ay narito sa Singapore para sa isang napakahalagang bagay. Ang totoo, kahapon… Continue reading Ilang Gunita ng Aking Pagkabata bílang Pagbakas sa Pagkahumaling sa mga Dramang De-Serye sa Telebisyon

Ilang Salita at Pasasalamat para sa Paglulunsad ng Aralín at Siyasat

  Tanghalang Teresita Quirino, The Graduate School, University of Santo Tomas, Abril 4, 2019 Humaba man nang humaba ang prusisyon ng aking búhay at sining, totoo yatang palaging magtutuloy ito, kahit papaano, sa dambana ng aking minulan at pagsisimula. Ang dambanang iyan ay ang University of Santo Tomas, kung saan ko unang pinangarap maging manunulat,… Continue reading Ilang Salita at Pasasalamat para sa Paglulunsad ng Aralín at Siyasat

Published
Categorized as Kritisismo

Dasálin 38: Dorothy Sayers

Kayhirap, talagang kayhirap Taluntonin, akyatin ang mabatong landas Patungong Kalbaryo, upang iligtas ang santinakpan; higit Na maigi pang magpamalas ng isang kahanga-hangang himala, Sumilip mula sa mga ulap, itaas ang kanang kamay Na nakapangyayári, at sa kagyat na pagkidlat, ganap Na pangaligkigin ang daigdig. Subalit di ito gawi Ng Diyos, siyang makapangyarihan, At sa halip,… Continue reading Dasálin 38: Dorothy Sayers

Dasálin 37: Awit ng mga Distiyerong Salvadoran sa mga Distiyerong Guatemalan

Nagdarasal pa rin kami, umaawit, Nangangarap pa rin sa pagdating Ng araw na muling hahapon ang mga ibon At bubukad ang mga bulaklak At magbabalik ang mga mahal na nawala. Nabubuhay pa rin kaming naniniwala Na sisibol isang araw ang pag-ibig, Ang bait, ang sampalataya, Mistulang mga rosas sa taglamig. Naniniwala pa rin kaming ang… Continue reading Dasálin 37: Awit ng mga Distiyerong Salvadoran sa mga Distiyerong Guatemalan

Dasálin 14: Kumpisal ni San Agustin

Dakila Ka, O Panginoon, at nararapat lámang Papurihan. Ang Iyong kapangyariha’y kahanga-hanga, Ang Iyong dunong, walang-hanggan. At ang tao, pagkat Bahagi ng Iyong linalang, naghahangad na sambahin Ka; Itong tao na pasan ang angking mortalidad, binabagabag Ng kaniyang salà, inuusig ng kabatirang itinataboy Mo ang mapagmataas—itong tao na bahagi ng Iyong obra’y Nilulunggating papurihan Ka.… Continue reading Dasálin 14: Kumpisal ni San Agustin

Dasálin 36: Luís Espinal Camps

Sanayin kami, Panginoon, na mangahas sa imposible, Sapagkat sa imposible nasusumpungan ang iyong biyaya’t Presensiya. Hindi kami maaaring lamunin ng kawalan. Ang búkas ay isang enigma, ang aming landas, nababalot Ng hamog; subalit ibig naming magpatúloy sa pag-aalay Ng sarili, sapagkat nanatili kang umaasa sa gitna Ng karimlan, at nagpapalis ng luha sa laksang mata.

Sa Pamumulitika ng Telebisyon

Una, bílang mag-aaral ng telebisyong Filipino, gusto kong linawin na wala akong ilusyon na palaging matayog ang layunin ng midyum na ito. May hangarin itong kumita. Kayâ kailangan nitong paglingkuran ang mamamayan na tumatangkilik dito, at naturalmente, ang mga interes pangnegosyo nito. Hindi na dapat pagtakhan kung ito ang humahakot ng laksang pamumuhunan ng industriya… Continue reading Sa Pamumulitika ng Telebisyon

Bagong Tula: Isang Paalaala

The House committee on justice approved the bill that would lower the minimum age of criminal responsibility from 15 years old to 9 years old.—Rappler.com Handang-handa táyong markahan Ang mga musmos bílang kriminal Matapos umindak at magdasal Hawak ang ating mga Santo Niño. Noong Linggo lámang iyon, At pinagninilayan sa mga pulpito Ang Pagkakahanap sa… Continue reading Bagong Tula: Isang Paalaala

Published
Categorized as Tula

Dasalín 35: Wendell Berry

Kapag sa kaibutura’y gumagapang ang hapis Para sa mundo, at nagigising sa gabi ng kahit Kaluskos, may tákot para sa aking búhay at sa mga anak, Nagtutungo ako’t nagpapahingalay kung saan humahapon Ang pato sa kaniyang kariktan sa tubigan, at nanginginain Ang tagak. Dinaratnan ko ang tahimik ng kasukalang Walang binabatáng pagkahindik sa paratíng Na… Continue reading Dasalín 35: Wendell Berry

Bagong Tula: Dahas

Pinupulutan sa mga huntahan Ang húling video ng sapák-sipa Ng sigà sa hayskul; nakamangha Ang ganit habang ulit-ulit Na ikinakalat sa balitaktakan Ang dapat na tindig, tugon sa maugong Na tanong sa pobreng lamog Ang mukha paglabas ng kasilyas: Dignidad o bugbog? Mamili ka. At bigla’y sumisigid na muli sa sentido Ang linya ni Forché,… Continue reading Bagong Tula: Dahas

Published
Categorized as Tula