Dasálin 13: Dekalogong Pang-araw-araw ni Pope John XXIII

1. Para sa ngayon, sisikapin kong landasín ang aking araw nang walang alinlangan at walang paghahangad na lutasin ang mga suliranin ng aking búhay nang sabay-sabay. 2. Para sa ngayon, pangangalagaan ko ang aking katayuan: mananamit ako nang simple; hindi ako magtataas ng boses; magiging magalang ako sa pakikitungo; wala akong pupulaan; wala akong ibang… Continue reading Dasálin 13: Dekalogong Pang-araw-araw ni Pope John XXIII

Dasálin 34: Naomi Shihab Nye

Bago málaman kung ano talaga ang kabutihan, Kailangan mong makawaglit ng mga bagay, Madamáng nalulusaw ang búkas sa sansaglit Tulad ng asin sa matabáng na sabaw. Anumang iyong pinanghawakan, Anumang binilang at maingat na inipon, Lahat yao’y kailangang maubos upang matalos Kung gaanong nagiging kalumbay ang lupain Sa pagi-pagitan ng rehiyon ng kabutihan. Kung gaano… Continue reading Dasálin 34: Naomi Shihab Nye

Bagong Tula: Komyuters

—Matapos ni Cedrick Dela Paz Mistula nga silang bangkay, inupo’t Ikinahon ng arawang harurot-lungsod; Ang dyipni’y lumilipad na karo Ng halos abuhin nilang pag-iral. Binabaybay nila ang nakalatag Na karimlan ng usok at rusing, at iyon Ang kanilang talambúhay—pagpápasá- Pasahán ng kalansing hanggang maiabot Sa limahid na palad ng tagapaghatid. Kaway, panhik, upô, para, panaog—… Continue reading Bagong Tula: Komyuters

Published
Categorized as Tula

Bagong Tula: Ang Estelista

Makailang-ulit akong dumaan sa parlor. Hindi ko siya mataunan—kundi nagsiyesta, Talagang sa pagpasok ay lumiban. Hinahanap-hanap man ang aruga ng pamilyar Na kamay, ng pagtabas na kadesado Ang ibig na gadgad, hati, at lugay, nagkakasya ako Sa maaskad na barberya sa harapán. Naaalaala ko tuloy noong kamay pa niya Ang nagpapabula sa shampoo sa buhok.… Continue reading Bagong Tula: Ang Estelista

Published
Categorized as Tula

Dasálin 33: Ang Heart Sutra o Ang Puso ng Ganap na Karunungan

Si Avalokiteshvara, Hábang pinagninilayan Ang Liwanag na Nagtatawid sa Kabilâng Pampang, Ay kagyat na nakasumpong Na lahat ng limang Skandha ay pawang hungkag, At sa pagkamalay na ito, Naigpawan ang lahat niyang Pagkadukha. “Makinig, Sariputra, Ang Katawang ito’y Kahungkagan, At ang Kahungkagan mismo’y itong Katawan. Ang Katawan ay di bukod sa Kahungkagan At ang Kahungkagan… Continue reading Dasálin 33: Ang Heart Sutra o Ang Puso ng Ganap na Karunungan

Ang Drama ng Ating Búhay: Pagkilala at Pasasalamat

[Ito ang aking naging pagkilala at pasasalamat sa mga tumulong habang isinusulat ko ang disertasyong Ang Drama ng Ating Búhay: Isang Kasaysayang Pangkultura ng Teleserye sa Filipinas Hanggang 2016.] Mahigit isang taon kong binuno ang pagsulat sa pag-aaral na ito. Subalit nagsimula talaga ang aking seryosong pagkalap sa datos para rito noong 2014, ang taon ng… Continue reading Ang Drama ng Ating Búhay: Pagkilala at Pasasalamat

Published
Categorized as Teleserye

Palaisipan 7: Umuugnay ba ang Panitikan sa Daigdig?

Habang maugong ang isyu hinggil sa pagkakatanggal ng mga asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo, dahil sa pagbawi ng Korte Suprema sa ipinataw nitong temporary restraining order noong 2015, biglang pumutok ang balita na nagrereklamo ang pamunuan ng Philippine National Police (PNP) hinggil sa masamâng pagkakatanghal sa pulisya sa teleseryeng primetime na FPJ’s Ang Probinsyano. … Continue reading Palaisipan 7: Umuugnay ba ang Panitikan sa Daigdig?

Palaisipan 6: Bakit Kailangang Pag-aralan ang Filipino at Panitikan?

Sa napakasaklap na dahilan—ang tuluyang pagpabor ng Korte Suprema sa pagtanggal sa mga asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo, at patuloy na pagbubulag-bulagan ng pamahalaan sa totoong sitwasyon ng pagtuturo ng mga nabanggit sa batayang edukasyon—kailangang batahing muli ang pagtugon sa tanong na ito.  Hindi lámang dahil nakataya rito ang kabuhayan ng libong guro na… Continue reading Palaisipan 6: Bakit Kailangang Pag-aralan ang Filipino at Panitikan?

Palaisipan 5: Sino ang Awtor?

Ang awtor ang siyang sumulat ng akda. Siya ang málay na humubog sa ating binabása, at ipinagpapalagay natin na makahulugan ang kaniyang isinulat sapagkat itinakda niyang maglaman ito ng kaniyang mga pagpapalagay. Nakikipagtalastasan sa atin ang awtor sa pamamagitan ng asemblea ng salita na kaniyang pinawawalan matapos tuldukan ang akda, ipalathala ito, at ipakalat sa… Continue reading Palaisipan 5: Sino ang Awtor?