Llorar, ang malarong si Papa Francisco, at ilang diskurso ng Pagsasalin

“If you don’t learn how to cry, you can’t be good Christians.” Binalikan ko ang orihinal na panayam ni Papa Francisco sa layong tuklasin ang katingkaran ng ibig niyang sabihin sa mga katagang binigkas niya sa UST, lalo na nang tinutugon niya ang napaiyak na batang babae na nagtanong sa kaniya kung bakit hinahayaan ng… Continue reading Llorar, ang malarong si Papa Francisco, at ilang diskurso ng Pagsasalin